Hur tänka?

När en möbels stoppning friläggs ser jag en berättelse. En del möbler berättar om hur olika stoppningstekniker avlöst varandra genom århundraden. I några möbler har tiden stått stilla sedan 1700-talet.

 

Hur jag som möbeltapetserare arbetar och tänker, påverkar naturligtvis den fortsatta berättelsen. Mina principer är följande:

 

  • Gör minsta möjliga åtgärd
  • Tag aldrig bort originalmaterial från en stoppad möbel.
  • Spara sekundärt material
  • De material som läggs till skall vara starka och uthålliga
  • Mina ingrepp skall vara synliga

 

På det viset lämnas så mycket information som möjligt kvar i möbeln och det går att följa dess historia och ursprung.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad göra?

En stoppning skall kunna bära. Därför är det viktigt att minsta möjliga åtgärd kombineras med starkast möjliga hållfasthet. Det är i mötet mellan dessa krav som jag utvecklar tekniker och lösningar. Att bevara möbelstoppningar är ett kreativt, roligt och lite udda arbete.

 

 

 

[googlea59e848e31824b26.html]