Syntetiska material - polyeter och kallskum

I 50 år har möbler till övervägande del tillverkats av polyeter, kallskum och syntetiska vadder. 

 

Skummad plast tillverkas av råolja med tillsats av koldioxid. I förädlingsprocessen polymeriseras monomererna polyalkohol och icocyanat till polyuretanplast.

 

För ge plasten olika egenskaper tillsätts tex mjukgörare och flamskyddsmedel.

 

Icocyanat klassas som ett giftigt ämne. 

En stor fara för konsumenter är vid brand då den farliga rökgasen cyanid bildas.

 

Icocyanaer frigörs vid upphettning av skumplasten. Exponering för icocyanater är en av de vanligaste orsakerna till yrkesastma

[googlea59e848e31824b26.html]